Klimat picture

Klimatförändringar

Vi behöver inte vänta. Förnybara energilösningar är redan tillgängliga och uppnåeliga.

Alla förtjänar vi ren luft och ett hälsosamt liv. En övergång till 100 % förnybar energi kommer hjälpa till att minska några av de negativa hälsoeffekterna som orsakas av klimatförändringar och användandet av fossila bränslen. I USA går inspirerande grupper och individer samman för att kräva ren energi och 100 % förnybara städer under Sierra Clubs kampanj "Ready for 100". På Seventh Generation är vi stolta över att låna vår röst till uppropet för 100 % ren energi, och en hälsosammare planet som gagnar oss alla.

Episode 5: Lisa Hoyos

Kampen för våra barns hälsa är något som enar alla föräldrar. Lisa Hoyos, mamma till två pojkar, leder Sierra Clubs Climate Parents och gör allt i sin makt för att slåss för en bättre framtid för sina söner. Climate Parents mål är att skydda våra barn och deras framtid från effekten av klimatförändringar genom att förespråka 100 % förnybara energilösningar. Hjälp Lisa i kampen för en framtid med ren energi för alla. Uppmana din stad att vara #Readyfor100" idag.

Episode 4: "iMatter Youth" slåss för förnybara städer

Unga människor förstår att klimatförändringar och användningen av fossilt bränsle har en inverkan på vår hälsa." iMatter Youth" samarbetar med The Sierra Clubs team för satsningen "Ready for 100" för att kämpa för lösningar, som att få städer att förbinda sig till 100 % förnybar energi för alla. "IMatter Youth", och fler än 85+ städer runt om i USA, stödjer en framtid med ren energi.

Episode 1: Rev. Burton

Som ett företag som bryr sig om hälsan hos näst kommande sju generationer och längre, är vi stolta över att stödja The Sierra Clubs kampanj "Ready for 100" som uppmanar städer att förbinda sig till 100 % ren energi för alla. Gör som Rev. Burton, hans stad St. Louis i Missouri, och de mer än 70+ städer runt om i USA som stödjer en framtid med ren ene

Varför Klimatförändringarna Påverkar Os

Hälsoeffekterna av klimatförändringarna är verkliga

Det är därför städer runt om i USA står upp för sina barns hälsa, och för planetens hälsa, genom att byta till 100% ren och förnyelsebar energi. Den här förändringen kan påverkar vår hälsa idag, och för de kommande sju generationerna.