Seventh Generation Inifrån: Vi gör affärer annorlunda

Hidden H2

Vårt syfte är att inspirera till en etisk konsumentrevolution som värnar om hälsan för de kommande sju generationerna.

Vi är övertygade om att våra produkter är hälsosamma lösningar för ditt hem, för samhället och för miljön utanför. Som pionjärer inom 'corporate responsibility' överväger vi effekterna av vårt agerande i allt vi gör — från produktutveckling till produktion, inköp, användning och förfogande.  Vi strävar alltid efter att bli ett mer hållbart företag och att skapa verkligt gröna produkter.   Vi utvärderar ständigt hur vi kan minska vårt avtryck på miljön, öka prestanda och säkerhet, och skapa en mer hållbar leverantörskedja. Vi är övertygade om att det är vårt ansvar att staka ut kursen för ett mer medvetet sätt att göra saker.

 

Läs mer om vår mission

TREDJEPARTSCERTIFIERADE PARTNERS

RAPPORTERING OM VÅRA HÅLLBARA AFFÄRSMÅL

Som en B Corporation är vi stolta över att erbjuda full transparens kring våra framsteg och de mål vi har satt upp för att bli ett mer hållbart företag.

Våra Corporate Consciousness Reports levererar prestationsrapporter gällande hållbarhet, och utvärderar vårt arbete för att nå våra högt satta mål inför 2020, som inkluderar vård av naturen och främjande av hälsa, samt att förvandla kommers och bygga samhällen.

LÄS VÅR CORPORATE CONSCIOUSNESS REPORTS

Three little kids gardening
Little girl plays outside in the mountains