Blommor i en vas

Ingrediensordlista

Du har rätt att veta vad dina produkter innehåller.

Det är därför vi samarbetar med likasinnade varumärken, partners och organisationer för att kämpa för transparens om ingredienser, över hela rengöringsindustrin och ännu längre. Handelshemligheter är historia — vi blickar framåt och det är dags att #ComeClean. Ordlista

  • Växtbaserad: Ibland modifieras växtolja med minsta möjliga andel kol från andra källor för att förbättra prestandan. När kolet i den modifierade växtoljan till största del (mer än 50 %) kommer från växten, refererar Seventh Generation till ingrediensen som växtbaserad.  Den återstående kolen kan vara utvunnen från petroleumbaserade källor.

  • Utvunnet Från Växter:Vissa ingredienser får sin kol endast från växter, men har modifierats från sin naturliga form för att bli mer funktionella. Seventh Generation hänvisar till sådana ingredienser som utvunna från växter.

  • Mineraler:Många ingredienser återfinns i naturen som mineraler. Om mineralen har bearbetats för att bilda en ingrediens, listas den som mineralbaserad på vår etikett.

  • Växtmodifierad Syntetisk:När den största delen (mer än 50 %) av kolet i en ingrediens kommer från andra källor än växter, identifierar Seventh Generation den ingrediensen som växtmodifierad syntetisk..

  • Konserveringsmedel: Vissa av våra beredningar kräver att konserveringsmedel eller konserveringssystem används för att motverka tillväxt av mikroorganismer som kan göra att dina produkter blir dåliga. Hitintills har vi ännu inte lyckats hitta ett konserveringssystem som är utvunnet från växter och som är kompatibelt med våra produkter. På grund av detta känner vi oss trygga för att vårt syntetiska konserveringsmedel är den bästa lösningen just nu. Men, vi fortsätter att leta envist efter ett konserveringssystem som är utvunnet från naturen.

  • Syntetisk:Slutligen, om kolet i en ingrediens är utvunnen helt från petroleum eller naturgas, är ingrediensen syntetisk.

Våra certifierade partners