Råvaruinköp

Råvaruinköp

Ansvarsfulla inköp betyder att vi ställer samma höga krav på kvalitet och ansvarstagande av alla våra leverantörer och tillverkare som vi ställer på oss själva på Seventh Generation

På Seventh Generation vet vi att vi, för att kunna skapa miljövänliga produkter, måste både kräva och uppvisa transparens om ingredienser. Kampen för etisk konsumtion börjar vid källan. Vi arbetar enbart med tillverkare som delar våra kärnvärden, liksom vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck genom hela inköps- och tillverkningsprocessen. Vi tror på kraften i etisk konsumtion och vet att ansvarsfulla inköp är det bästa sättet som vi kan stödja det på.

Ordlista:

  • Högsta Standard I Alla Aspekter Av Vår Affär: Från inköp av ingredienser, personalförmåner, åtgärder och försvar av våra värderingar och bortom det, agerar vi ansvarsfullt och sätter en hög standard för alla aspekter av vår verksamhet.

  • Etiskt Och Ansvarsfullt Beteende I All Verksamhet: Vår uppförandekod för leverantörer säkerställer att de hanterar sina affärer och behandlar sina anställda på ett sätt som är ansvarigt, etiskt och rättvist.

  • Respekt För Allas Rättigheter: Alla människor är lika förtjänta av respekt, och delar samma grundläggande mänskliga rättigheter. Vi hedrar den här sanningen i alla aspekter av verksamheten, utan undantag.

  • Respekt För Miljön:Försiktighetsprincipen är nycken till ansvarsfulla inköp.  Det betyder att om vi inte vet hur en aspekt av vår produkts livscykel kommer att påverka miljön, hittar vi ett annat sätt som vi vet respekterar planeten som vi alla delar.

  • Kämpa För Ärlighet, Ansvar Och Transparens Gällande Verksamhet Och Ingredienser: Ända från starten har vi satt en stolthet i att vara ärliga, att ta ansvar för hur vi agerar och vara  transparenta i hur vi gör affärer.

VÅRA FÖRPACKNINGAR

Procentandelar representerar mängden PCR (Post Consumer Resin) som används i vår förpackning (med undantag för färgämnen).

  • Flytande tvättmedel Orange & Blosso

  • Flytande tvättmedel Free & Clea

  • Handdiskmedel Lavender & Mint


Våra certifierade partners