Sjunde generationens diskmedel

Disk

Fasttorkad mat och fett har inte en chans mot den växtbaserade kraften i vårt flytande diskmedel och våra diskmaskinstabletter.